Izvanredno: Kod „Bahia“ raspored nekoliko ormara različitih širina nije vidljiv, pojedinačni komadi nameštaja se vizuelno spajaju jedan sa drugim. Ovo se postiže tako što su vidljivi vertikalni izrezi tamni u širina klasičnog vertikalnog spoja. Izbor furnira je namerno usmeren na tamno obojeno drvo. Dostupni su brest, jasen i orah.